KTO
Keskkond, Tervis Ja Ohutus
Keskkond, tervis ja ohutus on ettevõtte põhiväärtus ja seega lahutamatu osa meie äritegevuse viisist. See osutab sellele, mis on meie jaoks tõeliselt oluline, ja otsustele, mida teeme iga päev nii ettevõtte kui ka üksikute töötajatena.

Ettevõttena oleme pühendunud sellele, et kõik naaseksid iga päev turvaliselt koju ning et tegutseksime oma äri ohutult ja keskkonnasäästlikult. Sellisena, me ei ole rahul enne, kui meie töökoht on ohtude eest kaitstud ja vigastusteta, meie pakutavad teenused on ohutud ja meie looduskeskkonna kaitse on võrreldamatu.
Keskkond
Meie eesmärk on kõrvaldada saasteainete keskkonda sattumine ja vähendada oma tegevuse keskkonnajalajälge. Selle saavutamiseks järgime usaldusväärseid keskkonnahooldustavasid, et vältida keskkonnareostust, sealhulgas jäätmekäitlust, reostusreaktsiooni ohutut planeerimist, ohtlike kaupade transporti ning põlevate ja tuleohtlike materjalide nõuetekohast ladustamist.
Tervis Ja Heaolu
Transiiditeenus tunnistab füüsilise ja psühholoogilise tervise ja ohutuse tähtsust ning et kõigi heaolu on Tranziti teenuse ja töötajate jagatud vastutus.

Tranzit Service on pühendunud kõigi töötajate füüsilise ja psühholoogilise tervise, ohutuse ja heaolu edendamisele ja toetamisele, arendades ja pakkudes programme, tööriistu ja ressursse, mis on mõeldud tervisliku töökeskkonna edendamiseks. Transiiditeenus edendab tervislikku eluviisi, rakendades mitmeid algatusi. Algatused arenevad pidevalt, keskendudes samal ajal vaimse tervise ja vaimuhaiguste suurema teadlikkuse ja mõistmise suurendamisele, sealhulgas häbimärgistamise vähendamisele ja avatud edendamisele, turvaline ja toetav töökeskkond.
Ohutus
"Kõige põhilisem vastutus, mis meil on, on tervis ja ohutus. Igaüks meist vastutab oma turvalisuse eest ning aitab kaitsta oma kolleege ja keskkonda. Meie eesmärk on tagada, et kõik läheksid iga vahetuse lõpus vigastusteta ja turvaliselt koju. Miski pole tähtsam."

Hr Peter Bitchevin, asutaja ja tegevjuht
· Kogenud · Paindlik · Usaldusväärne ·
Tööstusvajaduste usaldusväärne allikas.
Võtmed kätte lahendused, seadmed, varuosad ja teenindus.
KONTAKT
LINK
Tranzit Service OÜ
Aardla 144, 50415, Tartu, Estonia
(+372) 5045873
info@t-service.ee